Thực đơn Bếp VTC tuần 2 tháng 10/2022

10/10/2022 | thao.truong
Thích
2107 Xem 0 thích 0 Bình luận
Thực đơn Bếp VTC từ ngày 10 - 14/10/2022. Thực đơn có thể thay đổi một số món do nguồn cung thị trường, bếp ăn sẽ chủ động thay thế món có giá trị dinh dưỡng tương đương.
 
Trung tâm Truyền thông

Viết bình luận

Xem các tin khác