Thực đơn Bếp VTC tuần 2 tháng 07/2024

08/07/2024 | thao.truong
Thích
578 Xem 0 thích 0 Bình luận
(Bữa cơm ca trưa tại Bếp ăn VTC - tầng 8, trụ sở 67B Hàm Long)

Thực đơn Bếp ăn VTC từ ngày 08 - 12/07/2024. Thực đơn theo yêu cầu của từng đơn vị và tùy ngày có thể thay đổi một số món do nguồn cung thị trường biến động, nhà bếp sẽ chủ động thay thế món có giá trị dinh dưỡng tương đương.

 
Truyền thông VTC

Viết bình luận

Xem các tin khác