Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

04/12/2023 | thao.truong
Thích
243 Xem 0 thích 0 Bình luận
(Ra mắt Ban Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028)
 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trong ba ngày (01, 02, 03/12/2023) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.100 đại biểu đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân - viên chức, người lao động Việt Nam. Công đoàn VTC vinh dự có bà Trần Nguyên Nhung - Chủ tịch Công đoàn là đại biểu chính thức trong đoàn đại biểu Công đoàn ngành TTTT Việt Nam tham dự Đại hội.

Đại hội đã đề ra các nhóm chỉ tiêu phấn đấu, gồm: 7 nhóm chỉ tiêu hằng năm. Đó là:
- 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.
- 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
- 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.
- Ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Ít nhất 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

Đại hội cũng đề ra 3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ gồm: Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; Cùng với đó, có nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.

Đại hội thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoàn thiện.

Sáng 3/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tái trúng cử vị trí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.
 
Đại hội cũng thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 177 đồng chí, bầu tại Đại hội 168 đồng chí; thống nhất số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII là 31 đồng chí, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII.
 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ
 
Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII và bầu 5 đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII, gồm: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân, và Nguyễn Xuân Hùng.

Đồng thời, thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIII là 19 đồng chí, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu 17 đồng chí tham gia Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIII, và bầu đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


Đoàn đại biểu Công đoàn ngành TTTT Việt Nam tham dự Đại hội
 
Trung tâm Truyền thông (t/hợp)

Viết bình luận

Xem các tin khác