Kết quả thi tìm hiểu “Văn hóa Doanh nghiệp VTC” tại Cơ quan TCT và VTC Pay

13/11/2023 | thao.truong
Thích
114 Xem 0 thích 0 Bình luận
Sau thời gian Tổ chức học và thi thí điểm “Văn hóa Doanh nghiệp VTC” tại Cơ quan Tổng công ty và Trung tâm Thanh toán điện tử VTC vào ngày 30/10/2023, Viện Giáo dục và Đào tạo số VTC  đã công bố kết quả và những giải thưởng. 

Kết quả thống kê cụ thể như sau:

Về số lượng CBNV tham gia học bài và thi “Văn hóa Doanh nghiệp VTC”:

- Lần 1 từ 10h00 đến 11h00 ngày 30/10/2023: số lượng CBNV chưa hoàn thành học là 73 người và chưa hoàn thành thi là 32 người; Số lượng CBNV đã hoàn thành học là 114 người và hoàn thành thi là 155 người.
- Lần 2 từ sau 11h00 đến trước 24h00 ngày 30/10/2023, số lượng CBNV chưa hoàn thành học là 27 người và chưa hoàn thành thi là 24 người; Số lượng CBNV đã hoàn thành học là 160 người và đã hoàn thành thi là 163 người.

Như vậy, tổng số CBNV tham gia khóa học đợt 1 này là 187 người và số CBNV chưa hoàn thành khóa học sau 24h00 ngày 30/10/2023 là 24 người.Biểu đồ thống kê chi tiết
 
- Về trung bình điểm số học và thi của CBNV theo các Trung tâm, Phòng, Ban được thống kê cụ thể như sau:

+ Ban Kiểm tra Kiểm soát nội bộ là 98,3 điểm;
+ Trung tâm Truyền thông là 96,3 điểm;
+ VTC Edu là 95 điểm;
+ Trung tâm DVCNTT là 94 điểm;
+ Trung tâm VTC Pay là 92,6 điểm;
+ Ban đầu tư là 92,4 điểm;
+ Ban Tổ chức là 91,6 điểm;
+ Văn phòng: 90,2 điểm;
+ Ban tài chính Kế hoạch: 85,9 điểm;
+ Công đoàn: 76.5 điểm.
 
Dựa trên kết quả thống kê, Viện Giáo dục và Đào tạo số VTC đã công bố giải thưởng như sau:

- Giải thưởng tập thể đã thuộc về Ban Kiểm tra Kiểm soát Nội Bộ; với tổng số điểm trung bình là 98,3 điểm. Giá trị giải thưởng là 1 triệu đồng.
- Giải thưởng cá nhân:
+ Giải nhất thuộc về anh Trần Quốc Sơn thuộc Ban Tổ chức, đã hoàn thành 100 điểm trong thời gian 2 phút 10 giây, giá trị giải thưởng là 500.000 đồng.
+ Giải nhì thuộc về chị Nguyễn Thị Thu Loan thuộc Ban Đầu tư, đã hoàn thành 100 điểm trong thời gian 2 phút 30 giây, giá trị giải thưởng là 300.000 đồng.
+ Giải ba thuộc về chị Nghiêm Thị Thu Huyền thuộc Ban Tài chính, đã hoàn thành 100 điểm trong thời gian 2 phút 35 giây, giá trị giải thưởng là 200.000 đồng.

Trung tâm Truyền thông

Viết bình luận

Xem các tin khác