VTC Digicom tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 trực tuyến

09/04/2020 | ngoc.vu
Thích
180 Xem 0 thích 0 Bình luận
Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam chuyển biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát, các đơn vị thành viên Tổng công ty đã áp dụng 80-90% nhân sự làm việc online. Điều này khiến một số đơn vị chưa tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) đã nhanh chóng chuyển sang phương án tổ chức Hội nghị NLĐ bằng hình thức trực tuyến, trong đó có Công ty VTC Digicom.

Ngày 30/3/2020, Công ty VTC Digicom đã tổ chức Hội nghị NLĐ qua trực tuyến với cách thức tổ chức chia nhỏ theo các Tổ công đoàn. Theo đó, các Tổ trưởng công đoàn chủ trì tổ chức họp tổ công đoàn của mình qua Online để thực hiện đầy đủ các bước như:

+ Thông qua các văn kiện, tài liệu của Hội nghị, cụ thể: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch, mục tiêu SXKD năm 2020 (Báo cáo chính quyền); Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 và các hoạt động Công đoàn năm 2020 (Báo cáo công đoàn); Thảo luận, đề xuất nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động (NLĐ). Có bảng tổng hợp câu trả lời các câu hỏi của NLĐ đính kèm; Nghị quyết Hội nghị toàn thể NLĐ năm 2020.

+ Tổng hợp ý kiến của NLĐ (nếu có) gửi về cho Phòng Hành chính để báo cáo Ban lãnh đạo công ty tiếp tục trả lời, giải đáp.

+ Tiến hành bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân và Thành viên Tổ đối thoại (có danh sách, phiếu bầu cử và biên bản bầu cử đính kèm); Bầu tổ kiểm phiếu (thành viên không có trong danh sách bầu cử), thực hiện bầu theo số lượng người quy định trong danh sách bầu cử và gửi phiếu bầu về cho tổ kiểm phiếu (qua email hoặc group skype của tổ kiểm phiếu) để tổ kiểm phiếu tổng hợp kết quả. Tổ kiểm phiếu phải đảm bảo giữ bảo mật thông tin cho NLĐ để đảm bảo tính de dựân chủ trong công tác bầu cử.

Sau đó, các nội dung của từng Tổ được gửi về Ban tổ chức tổng hợp, công bố kết quả và báo cáo Lãnh đạo công ty cũng như báo cáo Công đoàn Tổng công ty.

Hội nghị đã bầu Đại biểu đại diện cho CBNV VTC Digicom tham dự Hội nghị Người lao động Công ty Mẹ - Tổng công ty năm 2020; bầu đại diện NLĐ tham gia Tổ đối thoại định kỳ năm 2020 gồm 3 đồng chí:
1. Đinh Hữu Việt
2. Lê Thị Quỳnh Hoa
3. Trần Đức Nhật
và bầu Ban Thanh tra Nhân dân gồm 03 đồng chí:
1. Nguyễn Thị Thu Trang
2. Phạm Thọ Trung
3. Nguyễn Thị Diệu Mỹ
Dự kiến, sắp tới Công ty VTC Online cũng sẽ thực hiện Hội nghị Người lao động trực tuyến nhằm bảo đảm tuân thủ Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng giãn cách xã hội.

M.Thảo


 

Viết bình luận

Xem các tin khác