Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018

01/11/2018 | manh.le
Thích
23 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 23/10/2018, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty VTC Nguyễn Khả Dân đã ký ban hành kế hoạch triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2018.

Kế hoạch cũng quy định, Trung tâm Truyền thông là cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị khác để tuyên truyền, phổ biến hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 trên tất cả các kênh truyền thông của Tổng công ty VTC.

Đây là dịp để Tổng công ty VTC nâng cao công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh... Đồng thời tập trung rà soát, sửa đổi hoặc bổ sung các quy định, quy trình, quy chế về tổ chức nhân sự, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị, xã hội...

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày Pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013, ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam  và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ngày 09 tháng 11 chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành.

Về cơ sở pháp lý, Ngày Pháp luật được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
PV

Viết bình luận

Xem các tin khác