Tổng công ty quán triệt Kết luận của Thứ trưởng Bộ TT&TT về phòng chống Covid-19

20/01/2022 | thao.truong
Thích
196 Xem 0 thích 0 Bình luận
Tại Thông báo Kết luận phiên họp thứ 15 Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các Cơ quan, đơn vị thuộc bộ thực hiên nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Trong văn bản cần lưu ý:
Các đơn vị xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho giai đoạn từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 07/02/2022.
Cụ thể:
- Thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ CCVCNLĐ (test nhanh) đến cơ quan làm việc vào ngày đầu tuần. Tổ chức xét nghiệm tầm soát vào giữa tuần đối với các đối tượng là đại diện lãnh đạo (Trưởng/phó) đơn vị và một số CCVCNLĐ, nhất là các đối tượng thường xuyên tiếp xúc nhiều người như: văn thư, bảo vệ,phục vụ bếp ăn, vệ sinh, công nhân cây xanh...
- Đối với các cuộc họp có số lượng người tham dự trên 10 người phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ phụ trách về việc tổ chức họp trực tiếp và phải thực hiện test nhanh trước giờ họp đối với những người tham dự cuộc họp (trừ những trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian còn hiệu lực).

Chi tiết Văn bản TẠI ĐÂY.

Quán triệt các yêu cầu từ Thông báo số 10/TB-BTTTT ngày 18/01/2022, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng dịch theo văn bản này.

Đồng thời, chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và Triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty vào ngày 21/01/2022, Ban tổ chức yêu cầu, tất cả đại biểu tham gia Hội nghị thực hiện "test covid-19'' trong vòng 24h. Trong đó, Cơ quan Tổng công ty thực hiện test covid-19 cho 100% cán bộ nhân viên, người lao động.
 
Lê Hằng

Viết bình luận

Xem các tin khác