Người VTC hưởng ứng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

18/10/2021 | thao.truong
Thích
131 Xem 1 thích 1 Bình luận
Sau Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” tại Tổng công ty VTC của Công đoàn Tổng công ty ngày 17/9, các đơn vị đã triển khai thi đua trong đơn vị mình.

Tháng đầu của phong trào thi đua nằm trong giai đoạn các đơn vị vẫn duy trì làm việc online. Tuy nhiên, mỗi đơn vị với những đặc thù riêng đều đưa ra những tiêu chí thi đua cho công đoàn viên đơn vị mình. Theo đó, những tháng cuối của quý IV năm 2021, các đơn vị sẽ đánh giá và đề xuất những cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến để Công đoàn cấp trên xét khen thưởng (Thời gian gửi danh sách tập thể/cá nhân đề nghị khen thưởng về Công đoàn TCT trước ngày mùng 3 của tháng tiếp theo).

Công tác đánh giá khen thưởng đều dựa trên hai tiêu chí đánh giá: Thi đua về phòng chống đại dịch Covid; thi đua trong sản xuất kinh doanh. Mức khen thưởng được chia theo cấp: cấp đơn vị và cấp Tổng công ty. Tuy nhiên, các mức khen thưởng đều tuân thủ theo quy chế lương, thưởng của đơn vị và của Tổng công ty cùng phần thưởng từ Công đoàn Tổng công ty. Ngoài ra, những cá nhân tiêu biểu sẽ được vinh danh trên các diễn đàn nội bộ của Tổng công ty.

Sang tháng thứ hai của phong trào thi đua là thời gian thiết lập lại trạng thái bình thường mới, toàn thể CBNV-NLĐ VTC trở lại làm việc bình thường cùng với những chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty, Ban lãnh đạo các đơn vị, tin rằng Tổng công ty sẽ đạt được những kết quả khả quan hơn nữa trong những tháng cuối năm, tạo đà phát triển cho năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” tại Tổng công ty VTC
 
Trung tâm Truyền thông

 

Viết bình luận

Xem các tin khác