Công bố quyết định thành lập Chi bộ mới

07/03/2019 | manh.le
Thích
30 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 06/03/2019, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã họp công bố quyết định về việc thành lập Chi bộ Ban Kiểm tra - Kiểm soát Nội bộ và chỉ định đồng chí Trần Lệ Hoa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty, Trưởng ban Kiểm tra - Kiểm soát Nội bộ TCT là Bí thư Chi bộ Ban Kiểm tra - Kiểm soát Nội bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Chi bộ Ban Kiểm tra - Kiểm soát Nội bộ có 7 Đảng viên, trước đây sinh hoạt chung cùng Chi bộ TT Truyền thông, trong đó, đồng chí Trần Lệ Hoa nguyên là Bí thư Chi bộ.

Đồng thời, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty cũng chỉ định đồng chí Nguyễn Lương Hợp - Phụ trách Trung tâm Truyền thông là Bí thư Chi bộ Trung tâm Truyền thông gồm 5 Đảng viên.  
 
Mạnh Lê
 

Viết bình luận

Xem các tin khác