Vinh danh 10 “Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021”

11/05/2022 | ngoc.vu
Thích
602 Xem 0 thích 0 Bình luận
Cuộc bình chọn Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021 đã chọn ra 10 gương mặt, đại diện cho 4 lĩnh vực: Kinh doanh, Công nghệ, Phong trào đoàn thể - Văn hóa doanh nghiệp, Hành chính - Tham mưu trong toàn Tổng công ty. Năm nay lĩnh vực Truyền thông – nội dung không có ứng viên được lựa chọn. 10 Gương mặt trẻ là những nhân tố trẻ xuất sắc, chất lượng cao, có vai trò và đóng góp thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đoàn thể - văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị trong năm 2021

LĨNH VỰC KINH DOANH
  
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ
   

LĨNH VỰC ĐOÀN THỂ - VHDN
 


LĨNH VỰC THAM MƯU – QUẢN TRỊ
 


    
Ngày 22/4/2022, Hội đồng thành viên Tổng công ty ký và ban hành Quyết định số 147/QĐ-VTC về việc tặng huy hiệu danh dự VTC cho “Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021”; Ngày 09/5/2022, Tổng Giám đốc Tổng công ty ký và ban hành Quyết định số 165/QĐ-VTC về việc chi thưởng “Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021”.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty sẽ xây dựng và tổ chức hoạt động tuyên dương “Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021” để chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đoàn thanh niên TCT

 

Viết bình luận

Xem các tin khác